Växtodling

 

Växtodlingen bedrivs idag på ca 116 ha. All växtodling är KRAV ansluten. Vi har en sexårig betesväxtföljd på ca 30 ha närmast gården, den består 5års bete och sedan korn insådd.

På resterande 80 ha har vi också en sexårig växtföljd som ser ut som följer: korn insådd, 3år vall, havre alt speltvete, ärta till mogen skörd. Ogräs försöker vi hålla i schack med en ordnad växtföljd, stubbearbetning och noggrann plöjning. Tistel och kvickrot är en tuff utmaning! Växtnäring får vi genom vår egen stallgödsel inköpt stallgödsel, hög andel klöver i vallen samt ärtodling som också ger värdefull kvävefixering. Vi kalkar en viss areal varje år för att hålla rätt pH värde.

 Vi är självförsörjande på grovfoder och spannmål, vårat spannmåls överskott säljer vi till en KRAV mjölkgård i vår närhet.

På gården finns även ca 6 ha naturbete och 27 ha skog.

 

 

 

           

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

                                       © Elin Bruun 2012